Sunday, March 09, 2003

kagem para kandang kula sedaya, ingkang sumerap tumraping kawontenanipun jenglot, monggo dipun rembug wonten mriki